UPRAVLJANJE PROJEKTIMA


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Izborni
Fond: 2+0+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Uzme aktivno učešće u upravljanju svim fazama izrade tehničke dokumentacije iz oblasti građevinarstva. 2. Praktično primijeni stečena znanja iz oblasti zakonske regulative koja tretira oblast građevinarstva i aktivno učestvuje u izradi gradilišne dokumentacije. 3. Stečena znanja direktno primjenjuje na gradilištu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILOŠ KNEŽEVIĆ2x1
1S