HIDRAULIKA I


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+.67+1.33
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Po završetku ovog kursa student će moći da: 2. Proračuna hidrostatičku silu na ravne i krive površine 3. Izvrši proračun sile trenja i svih energetskih gubitaka u cjevovodu 4. Izvrši hidraulički proračun kratkih objekata:ustava, oštroivičnih preliva, preliva praktičnog profila, preliva evakuacionih organa 5. Proračuna hidrauliku širokog praga, šahtnog preliva, mostovskog suženja 6. Proračuna razne vrste brzotoka, kao i bočni preliv

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVANA ĆIPRANIĆ2.7x1
9B+11S+5P
.67x1
9B+11S+5P
1.33x1
9B+11S+5P
GORAN SEKULIĆ.3x1
9B+11S+5P