Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Izborni
Fond: 2+.33+.67
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Po završetku ovog kursa student će moći da: 2. Proračuna hidraulički udar, i riješi jednačine za običan i zatvoreni vodostan 3. Izvrši proračun vazdušnih komora, vazdušnih ventila i obilaznih vodova 4. Prouči neustaljeno tečenje u otvorenim tokovima 5. Prouči kinematski talas, diduzioni I dinamički talas 6. Prouči neustaljene tokove kombinovane od strmih I postepeno promjenljivih talalasa

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
UROŠ KARADŽIĆ2x1
1S
.33x1
1S
.67x1
1S