KORIŠĆENJE VODNIH SNAGA


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Izborni
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Sračuna energetske potencijal rječnih dionica i odredi dionicu za optimalno energetsko korišćenje; 2. Definiše dijagrame dnevnog , sedmičnog i mjesečnog opterećenja; 3. Odredi dimenzije: tunela, cjevovoda i vodostana; 4. Optimalni izbor turbina i generatora hidroelektarana; 5. Izradi Idejni projekat derivacione hidroelektrane.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLGA ĆALASAN2x1
2S
SRETEN TOMOVIĆ3x1
2S