TEHNOLOGIJA REKONSTRUKCIJE OBJEKATA


Semestar: 1
ECTS: 4.5
Status: Obavezan
Fond: 2+.67+1.33
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA PEJOVIĆ

Septembarski rok II termin-novi termin

Septembarski rok II termin

Rezultati

Ostvareni bodovi

Online cas-II seminarski

Odbrana i prezentacija I seminarskog rada