ISTRAŽNI TERENSKI RADOVI


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da:
1. Objasni istražne terenske radove;
2. Objasni faze sprovođenja istražnih terenskih radova;
3. Organizuje istraživanja terena;
4. Razumije postupke izvođenja istražnih radova;
5. Kartira jezgro istražne bušotine;
6. Obradi rezultate terenskih istražnih radova.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILAN RADULOVIĆ2x1
1S
2x1
1S