PRIMIJENJENA HIDROGEOLOGIJA


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da:
1. Objasni funkcionisanje hidrogeološkog sistema;
2. Objasni proces prihranjivanja izdani;
3. Objasni procese pražnjenja idani;
4. Razumije Darsijev zakon strujanja podzemnih voda;
5. Iračuna koeficijent filtracije, brzinu kretanja podzemnih voda, i koeficijent vodoprovodnosti;
6. Izvede test crpljenja podzemnih voda;
7. Procijeni doticaj voda u podzemne objekte.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILAN RADULOVIĆ2x1
6B
2x1
6B