Semestar: 2
ECTS: 4.5
Status: Izborni
Fond: 2+.67+1.33
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NINA SERDAR.67x1
20S+2P
1.33x2
20S+2P
ŽELJKA RADOVANOVIĆ2x1
20S+2P

Nova objava - 11.06.2019 13:53

Rezultati prije zavrsnog - 11.06.2019 10:03

Rezultati nakon popravnog završnog ispita - 19.06.2021 07:38

Nova objava - 16.06.2021 09:25

Ocjene nakon završnog ispita - 14.06.2021 12:56

Bodovi stečeni u pred ispitnom periodu- 10.06.2021 16:22