Semestar: 2
ECTS: 3.5
Status: Izborni
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Odredi dimenzije plovnog puta; 2. Dimenzioniše brodske prevodnice, prilazne kanale i hidraulički proračuna sisteme punjenja; 3. Dimenzioniše vodeni i suvozemni dio luka; 4. Planira luke i pristaništa prema ekonomskim, prirodnim i navigacionim aspektima; 5. Definisanje elemenata talasa, lukobrana i obalnih konstrukcija.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SRETEN TOMOVIĆ2x1
22S+4P