PROBLEMI STABILNOSTI ČELIČNIH KONSTRUKCIJA


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Izborni
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BILJANA ŠĆEPANOVIĆ
DUŠKO LUČIĆ3x1
1S
2x1
1S
SRĐA ALEKSIĆ