SAVREMENI GRAĐEVINSKI MATERIJALI


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Izborni
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADMILA SINĐIĆ-GREBOVIĆ
RADOMIR ZEJAK3x1
1S
2x1
1S