ISPITIVANJE KONSTRUKCIJA


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Vladanje teoretskim i praktičnim problemima iz oblasti ispitivanja konstrukcija. Poznavanje statičkih i dinamičkih metoda ispitivanja, optičkih metoda, defektoskopije konstrukcija, ispitivanja na modelima, vladanje metodikom ispitivanja i tehničkom regulativom.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVAN FURTULA1x1
26B+8P
1x2
26B+8P
NEBOJŠA ĐURANOVIĆ2x1
26B+8P