SEIZMIČKO PROJEKTOVANJE


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MAJA LAUŠEVIĆ1x1
25B+2P
1x2
25B+2P
SRĐAN JANKOVIĆ2x1
25B+2P