Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NINA SERDAR1x1
14B
1x1
14B
ŽELJKA RADOVANOVIĆ2x1
14B