ODRŽAVANJE,SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Osposobljenost studenata da samostalno primenjuju stečena znanja pri sanaciji, rekonstrukciji i održavanju objekata. Studenti su osposobljeni da samostalno vrše proračune ojačavanja i sanacije konstruktivnih elemenata objekata. Takođe, studenti su osposobljeni da daju ocenu stanja objekta i predlože potrebne mjere održavanja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA PEJOVIĆ
MLADEN MUHADINOVIĆ