INŽENJERSKA GEOLOGIJA


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da:
1. Objasni pojmove iz oblasti inženjerske geologije;
2. Objasni faze inženjersko-geoloških istraživanja;
3. Izradi inženjersko-geološki profil terena;
4. Razumije inženjersko-geološke karte;
5. Razumije inženjersko-geološke projekte;
6. Razumije inženjersko-geološke elaborate.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILAN RADULOVIĆ