NELINEARNO MODELIRANJE


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+0+2
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Modelira zadatu inženjersku konstrukciju 2. Uključuje i analizira određene vrste nelinearnosti 3.Kontroliše i interpretira dobijene rezultate

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILIVOJE ROGAČ2x1
1B+1S
2x1
1B+1S