PROJ. SEIZMIČKIH OTPORNIH ARMIRANOBETONSKI KON.


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA BAŠA1x1
16B+1S+2P
1x1
16B+1S+2P
SRĐAN JANKOVIĆ2x1
16B+1S+2P