HIDROTEHNIČKE GRAĐEVINE


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta student će biti osposobljen da učestvuje u projekotvanju, izvođenju i održavanju hidrotehničkih građevina.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA PEJOVIĆ2x1
9B+2P
1x1
9B+2P
1x1
9B+2P