Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta studenti će biti sposobni : za samostalno učešće u projekotvanju, izvođenju i održavanju sistema regulacije vodotoka

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLGA ĆALASAN1x1
9B
1x1
9B
SRETEN TOMOVIĆ2x1
9B