OSNOVE URBANISTIČKOG PLANIRANJA


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANJA SAVIĆ1x1
9B+1P
1x1
9B+1P
SVETISLAV G. POPOVIĆ2x1
9B+1P