Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Predstavi geometrijske figure i tijela u ortogonalnoj i kosoj projekciji 2. Protumači odnose i metrička svojstva objekata predstavljenih na crtežu 3. Razumije prikaz terena i objekata u kotiranoj projekciji i određuje linije nasipa i usjeka za platformu i put 4. Poznaje svojstva i konstrukciju kocke, tetraedra i oktaedra 5. Odredi presjek geometrijskog tijela sa ravni

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJA JEVRIĆ2x0
1P
2x0
1P

Nova objava - 31.01.2023 11:09

Termin ispita - 08.02.2022 17:52

Rezultati ispita - 06.02.2022 14:55

Termin ispita - 03.02.2022 09:23

Rezultati ispita - 09.09.2021 12:36

Rezultati ispita - 06.09.2021 23:16