Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Poznaje metode projektovanja zemljine površi na projekcionu ravan. 2. Poznaje metode i instrumente za izradu topografske podloge. 3. Zahtijeva posebne uslove sadržaja i tačnosti topografske podloge. 4. Poznaje način korišćenja topografske podloge u projektovanju građevinskih objekata. 5. Poznaje metode prenošenja projekta na teren i izradu Projekta obilježavanja. 6. Može da ugovara i kontroliše izradu topografske podloge i prenošenja projekta na teren. 7. Razumije način izrade i održavanja katastra nepokretnosti kao jedinstvene evidencije o vlasništvu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADOVAN ĐUROVIĆ