Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u mogućnosti da: 1. Prepozna i razlikuje konstruktivne elemente zgrade; 2. Učestvuje u radu gradilišta, te se s razumijevanjem suočava s pitanjima koja se na gradilištu postavljaju i rješavaju; 3. Samostalno izraditi dispoziciju za konkretno idejno rješenje za jednostavni objekat zgrade masivnog i skeletnog konstruktivnog sistema; 4. Procijeni funkcionisanje i ulogu nosivih i nenosivih elemenata u zgradi; 5. Definiše i analizira strukturu svih elemenata zgrade; 6. Koristi jednostavne projekte zgrada u stručnom radu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA KOPITOVIĆ-VUKOVIĆ2x0
2P
2x0
2P

I KOLOKVIJUM