Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Prepoznaje osnovne konstruktivne sisteme mostova i sagledava polje primjene istih. 2. Dispoziciono rješava mostovsku konstrukciju i vrši racionalan odabir osnovnog gradivnog materijala. 3. Poznaje opšte pojmove i termine vezane za mostovske konstrukcije. 4. Poznaje opšte tehnologije izvođenja mostovskih konstrukcija.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARKO BOŽOVIĆ
SRĐA ALEKSIĆ

materijal vjezbanja - 29.04.2020 08:44

Nova objava - 14.04.2020 14:42

Materijal predavanja i vježbe za period 30. mart 13. april

Vježbanja za sedmicu 23-27 mart

rezultati nakon završnog

Rezultati nakon popravnog IIk