MOSTOVI


Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Prepoznaje osnovne konstruktivne sisteme mostova i sagledava polje primjene istih. 2. Dispoziciono rješava mostovsku konstrukciju i vrši racionalan odabir osnovnog gradivnog materijala. 3. Poznaje opšte pojmove i termine vezane za mostovske konstrukcije. 4. Poznaje opšte tehnologije izvođenja mostovskih konstrukcija.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SRĐA ALEKSIĆ
NINA SERDAR