Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+.5+.5
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u mogućnosti da: 1. Objasni osnovna pravila i pretpostavke za proračun armiranobetonske konstrukcija; 2. Prepozna i izračuna vrijednosti dejstava na AB konstrukciju; 3. Riješi jednostavni proračunski model elemenata AB konstrukcije; 4. Provjeri nosivost elementa AB konstrukcije (greda, ploča i stubova) prema metodi graničnih stanja; 5. Skicira detalje armature elemenata AB konstrukcije; 6. Koristi jednostavne projekte konstrukcija zgrada u stručnom radu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MAJA LAUŠEVIĆ1x0
2P
NINA SERDAR2x0
2P

Obavjestenje-termin predavanja

Vanredni termin predavanja -02.10.2017.

Nova objava - 24.01.2023 13:13

Nova objava - 17.01.2023 09:29

Nova objava - 05.12.2022 14:05

Nastava u s.g.22/23 - 21.10.2022 14:34

BKM prezentacije predavanja