PROJEKTOVANJE ORGANIZ.GRAĐ.REKONST.I ODRŽ.OBJEKATA


Semestar: 5
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Objasni osnovne funkcije menadžmenta i sadržaj projekta organizacije građenja 2. Primjeni normative i analizira neophodne resurse za realizaciju pozicije radova 3. Izračuna koštanje jedinične cene pozicije radova u građevinarstvu 4. Izračuna trajanje pozicije radova u građevinarstvu 5. Formira, proračuna i analizira mrežni plan za realizaciju investicionog projekta 6. Formira i analizira dijagrame resursa i finansija za realizaciju investicionog projekta

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ŽELJKA BELJKAŠ3x1
5S+5P
NENAD IVANIŠEVIĆ3x1
5S+5P