PROJEKTOVANJE ORGANIZ.GRAĐ.REKONST.I ODRŽ.OBJEKATA


Semestar: 5
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+3+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Objasni osnovne funkcije menadžmenta i sadržaj projekta organizacije građenja 2. Primjeni normative i analizira neophodne resurse za realizaciju pozicije radova 3. Izračuna koštanje jedinične cene pozicije radova u građevinarstvu 4. Izračuna trajanje pozicije radova u građevinarstvu 5. Formira, proračuna i analizira mrežni plan za realizaciju investicionog projekta 6. Formira i analizira dijagrame resursa i finansija za realizaciju investicionog projekta

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NENAD IVANIŠEVIĆ3x0
1P
ŽELJKA BELJKAŠ3x0
1P

Nova objava - 24.01.2020 14:34

Nova objava - 15.01.2020 19:01

Nova objava - 05.01.2020 15:43

Nova objava - 24.12.2019 08:33

Nova objava - 12.11.2019.

MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - POGRO - Polaganje popravnog ispita septembarski rok 2019.