MENADŽMENT U GRADJEVINARSTVU


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 3+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Vlada osnovnim pojmovima iz oblasti menadžmenta u oblasti građevinarstva. 2. Upoznat je sa osnovnim pojmovima iz upravljanja ljudskim resursima, strateškog menadžmenta i operativnog planiranja iz oblasti građevinskog menadžmenta. 3. Vlada znanjima iz teorija motivacije i liderstva, stilova rukovođenja, strategija i tehnika pregovaranja. 4. Stečena znanja direktno primjenjuje u poslovima upravljanja u firmi i na gradilištu.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILOŠ KNEŽEVIĆ3x1
5S+4P