GRAĐEVINSKA FIZIKA I INSTALACIJE


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Definiše najvažnije pojmove iz oblasti građevinske fizike i instalacija; 2. Navede propise i standarde koji se odnose na energetske karakteristike zgrada; 3. Prepozna osnovne faktore prenosa toplote kroz materijale; 4. Objasni uticaj klimatskih parametara na opterećenje okruženja i projektantske uslove; 5. Obrazlaže zahtjeve unutrašnjeg komfora, trajnosti i energetske zahtjeve; 6. Utvrđuje uslove za transport vodene pare i međuslojnu kondenzaciju u omotaču zgrade; 7. Izračunava toplotne karakteristike građevinskih elemenata (U, R, q) i parametre difuzije vodene pare (sd, psat, p, gc); 8. Pokazuje metodologiju za izbjegavanje toplotnih mostova ili njihovo izolovanje; 9. Upoređuje elemente prema toplotnim karakteristikama i i rangira ih u cilju poboljšanja energetskih karakteristika zgrada; 10. Vrednuje primijenjena rješenja za toplotnu i zvučnu zaštitu i osvjetljenje.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILAN ŠEKULARAC
MILOVAN RADULOVIĆ
NATAŠA KOPITOVIĆ-VUKOVIĆ
RADMILA SINĐIĆ-GREBOVIĆ

Rezultati ispita - Septembar 2021

Rezultati prije završnog ispita

Rezultati kolokvijuma I

Rezultati ispita - predlog ocjena

Rezultati - jun 2019

Rezultati ispita u septembarskom roku - I termin