Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+.5+.5
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u mogućnosti da: 1. Objasni osnovna pravila i pretpostavke za proračun armiranobetonske konstrukcija; 2. Prepozna i izračuna vrijednosti dejstava na AB konstrukciju; 3. Riješi jednostavni proračunski model elemenata AB konstrukcije; 4. Provjeri nosivost elementa AB konstrukcije (greda, ploča i stubova) prema metodi graničnih stanja; 5. Skicira detalje armature elemenata AB konstrukcije; 6. Koristi jednostavne projekte konstrukcija zgrada u stručnom radu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MAJA LAUŠEVIĆ.5x0
6P
.5x0
6P
ŽELJKA RADOVANOVIĆ2x0
6P

Obavjestenje-termin predavanja

Vanredni termin predavanja -02.10.2017.

Rezultati iz Betonskih konstrukcija na Menadžmentu nakon popravnog završnog ispita

Rezultati iz Betonskih konstrukcija nakon održanog popravnog završnog ispita

II ispitni rok BK - odlaganje termina

II ispitni rok BK

BKM prezentacije predavanja