ISPITIVANJE GRAĐEVINSKIH MATERIJALA


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+1+2
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju: 12. Definisati osnovne pojmove vezane za kvalitet građevinskih materijala i vezu sa utvrđenim svojstvima koja se dobijaju ispitivanjima u laboratoriji. 13. Pokazati stohastički karakter svojstava građevinskih materijala. Primijeniti metode teorije vjerovatnoće i matematičke statistike za izradu kalibracionih veza međuzavisnosti. 14. Konstruisati razne tipove zavisnosti između određenih parametara - aproksimacija krivih zavisnosti. 15. Grupisati vrste ispitivanja, sa posebnim osvrtom na metode bez razaranja. 16. Primijeniti metodu ultrazvuka i sklerometra uz korišćenje savremenih aparatura za ispitivanje betona. 17. Primijeniti metodu rezonantne frekvencije za utvrđivanje svojstava na konstrukcijskim sistemima. 18. Opisati neke specifične metode za ispitivanje fizičko-mehaničkih i drugih svojstava materijala. 19. Primijeniti metode mikroskopske analize u cilju definisanja unutrašnje strukture pojedinih građevinskih materijala, kao i kombinovane metode sa i bez razaranja. 20. Utvrditi stepena korozije na konstrukcijskim elementima sa posebnim osvrtom na armirani beton, uz korišćenje savremenih aparatura na bazi nedestruktivnih metoda, a koje su u skladu sa odgovarajućim standardima koji pokrivaju ovu oblast. . 21. Primijeniti komparativne metode za praktične inženjerske svrhe, sa ocjenom pouzdanosti utvrđenih svojstava. 22. Izraditi elaborat o postojećem stanju i naknadnoj kontroli kvaliteta ugrađenog materijala za odgovarajući tipski objekat i procjeniti svojstava građevinskih materijala koji se ugrađuju ili su već ugrađeni u konstrukcijama objekata.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA KOPITOVIĆ-VUKOVIĆ1x1
1S+1P
2x1
1S+1P
RADOMIR ZEJAK3x1
1S+1P