Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju: 1. Opisati razvoj i zadatke savremene tehnologije betona i definisati komponentne materijale. Eksperimentalno utvrditi i konstruisati granulometrijski sastava agregata i analizirati ostala svojstva pojedinih vrsta agregata. 2. Analizirati i eksperimentalno utvrditi reološka svojstva svježe betonske mješavine i svojstva očvrslog betona, sa posebnim osvrtom na fizičko–mehaničke osobine betona. 3. Analizirati deformacijska svojstva, mehanizme loma i ostala važna svojstva. Definisati radni dijagram za beton i reološke karakteristike očvrslog betona. 4. Pripremiti i projektovati recapture za beton u skladu sa tehničkim uslovima za određene vrste i klase kvaliteta betona. Organizovati spravljanje i transport betonske mješavine, kao i ugrađivanje betona, sa svim elementima plana betoniranja. 5. Definisati uslove i način transporta, ugradnje i njege svježe ugrađenog betona. 6. Ukratko opisati neke specijalne postupke betoniranja in neke specifične tehnologije ugrađivanja betona pri proizvodnji prefabrikata. 7. Navesti posebne vrste betona i ukratko opisati tehničke uslove za projektovani sastv i tehnologiju proizvodnje i ugradnju ovih betona (hidrotehnički betoni, betoni za kolovozne konstrukcije, i dr.). 8. Utvrditi uslove i primijeniti odgovarajuće mjere za izvođenje betonskih radova u ekstremnim klimatskim uslovima. 9. Razlikovati i predvidjeti betoniranje nekih karakterističnih tipova betonskih konstrukcija. 10. Pokazati sposobnost izrade Projekta betona u skladu sa (PBAB-u 87) sa programom kontrole saglasnosti sa tehničkim specifikacijama iz glavnog projekta konstrukcije. 11. Eksperimentalno izvršiti naknadnu kontrolu kvaliteta ugrađenog betona, uključujući i savremene metode bez razaranja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA KOPITOVIĆ-VUKOVIĆ1x1
1S
1x1
1S
RADOMIR ZEJAK2x1
1S