Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. koriste psihološka znanja iz HR segmenta u dijelu izrade projektnih zadataka 2. da rješavaju konflikte u timu, organizaciji 3. da primijenje psiho- socijalne aspekte u formiranje tima 4. da rukovode interpersonalnim interakcijama u funksionisanju radnog tima 5. da prepoznaju sy sagorijevanja na poslu kod zaposlenih ili članova radnih timova 6. da znaju da motivišu zaposlene u timu i organizaciji 7. da znaju da pregovaraju oko projekata koje plasiraju 8. da znaju da prezentiraju vlastite radove na tržištu i prema zainteresovanim stranama 9 da su u stanju da rukovode time menagmentom u timu 10. da procjenjuju performanse zaposlenih i analiziraju poslovno funkcionisanje grupe

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEVENKA PAVLIČIĆ

Rezultati

Rezultati završnog ispita

Konačni rezultati

Rezultati kolokvijuma

Rezultati POPRAVNOG KOLOKVIJUMA

Rezultati I kolokvijuma