TEHNOLOGIJA REKONSTRUKCIJE OBJEKATA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA PEJOVIĆ
MAJA LAUŠEVIĆ