TEHNOLOGIJA GRAĐENJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADMILA SINĐIĆ GREBOVIĆ
MIODRAG BUJIŠIĆ