Pregled projekta


Finansijski program :
Naziv [ENG] : Upgrading Undergraduate Business Studies in FRY Unapređivanje dodiplomskih poslovnih studija u SRJ.
Naziv : Upgrading Undergraduate Business Studies in FRY Unapređivanje dodiplomskih poslovnih studija u SRJ.
Početak : 18.04.2017.
Kraj : 18.04.2017.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta :
Tematska oblast :
Jedinica : Ekonomski fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : Kontraktor na ovom projektu bio je Univerzitet u Udinama, dok su partneri bile sljedeće institucije: Fakultet za menadžment u Bratislavi, Univerzitet za ekonomiju i biznis administraciju u Beču, Univerzitet Žamblu, Univerzitet u Fođi, Ekonomski fakultet u Subotici i Ekonomski fakultet u Podgorici. Glavni i uspješno realizovani ciljevi ovog projekta su: a. inovacija nastavnih planova; b. mobilnost predavača i studenata; c. tehničko opremanje fakulteta; d. usavršavanje stranih jezika.