Pregled projekta


Finansijski program :
Naziv [ENG] : Development of BSc Accounting and Finance Degree for the University of Montenegro
Naziv : Development of BSc Accounting and Finance Degree for the University of Montenegro
Početak : 18.04.2017.
Kraj : 18.04.2017.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta :
Tematska oblast :
Jedinica : Ekonomski fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : Razvoj studija računovodstva i finansija na BSc nivou na Univerzitetu Crne Gore. Projekat kontraktor bio je Univerzitet u Ljubljani, a partneri: Poslovna škola Univerziteta u Griniču, Fakultet za menadžment i finansije, Univerzitet u Varšavi (Leon Kozminski Academy for Entrepreneurship and Management), Ekonomski fakultet u Podgorici. Rezultat ovog projekta je inovacija nastavnog plana kroz uvođenje novog usmjerenja iz oblasti računovodstva i finansija na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.