Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : The impact of the exchange rate on the foreign trade balance in the crisis - sustainable development of the new EU member states and the Western Balkans
Naziv : Uticaj deviznog kursa na spoljnotrgovinsku neravnotežu u uslovima krize – održivi razvoj novih zemalja članica EU i Zapadnog Balkana
Početak : 01.01.2018.
Kraj : 31.12.2020.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Društvene nauke
Jedinica : Ekonomski fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : Istraživanje uticaja deviznog kursa na spoljnotrgovinsku neravnotežu u uslovima krize u EU i zemljama Zapadnog Balkana


Research of the impact of the exchange rate on the foreign trade balance in the conditions of crisis in the EU and the countries of the Western Balkans