Pregled projekta


Finansijski program : Konsultantske usluge
Naziv [ENG] : " Study on the assessment of the share capital of HG Budvanska rivijera AD Budva"
Naziv : Elaborat o procjeni akcijskog kapitala HG Budvanska rivijera AD Budva
Početak : 01.01.2014.
Kraj : 31.12.2014.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : stručni
Tematska oblast : Društvene nauke
Jedinica : Ekonomski fakultet
Budzet za jedinicu : 170
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : Procjena akcijskog kapitala HG Budvanska rivijera AD Budva


assessment of the share capital of HG Budvanska rivijera AD Budva