Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke CG
Naziv [ENG] : Synthesis, physico-chemical characterization of new complex compounds based on pyrazole and its derivatives, biological activity and potential application in pharmacy, agriculture and medicine.
Naziv : Sinteza, fizičko-hemijska karakterizacija novih kompleksnih jedinjenja na bazi pirazola i njegovih derivata, biološka aktivnost i potencijalna primjena u farmaciji, poljoprivredi i medicini.
Početak : 01.01.2012.
Kraj : 31.12.2015.
Skraceni naziv : N-Ž.Jaćimović-PIRAZOLI
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Metalurško-tehnološki fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Jaćimović Željko
Opis :