Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : Synthesis, physicochemical and biological characterization of new complex transition metal compounds with pyrazole derivatives and their potential applications
Naziv : Sinteza, fizičko-hemijska i biološka karakterizacija novih kompleksnih jedinjenja prelaznih metala sa derivatima pirazola i njihovih potencijalnih primjena
Početak : 15.10.2016.
Kraj : 15.10.2018.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : saradnja (+mobilnost, karijerni razvoj)
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Metalurško-tehnološki fakultet
Budzet za jedinicu : 1400
Ukupan budzet : 2800
Rukovodilac : Jaćimović Željko
Opis :