Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : Synthesis, characterization and biological aspects of the new dithiocarbamate complexes of some transition metals
Naziv : Sinteza, karakterizacija i biološki aspekti novih ditiokarbonatnih kompleksa nekih prelaznih metala
Početak : 15.10.2017.
Kraj : 15.10.2018.
Skraceni naziv : ZL-SRB
Web site :
Tip projekta : saradnja (+mobilnost, karijerni razvoj)
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Metalurško-tehnološki fakultet
Budzet za jedinicu : 1400
Ukupan budzet : 2800
Rukovodilac : Leka Zorica
Opis : Ispitana je baktericidna aktivnost sintteisanih jedinejnja prema odeređenim vrstama kao i uticaj na DNK timusa govečeta