Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : Testing of hemi preventive potential of medicinal and aromatic plants in rural regions from Montenegro
Naziv : Ispitivanje hemipreventivnog potencijala ljekovitih biljaka iz ruralnih predjela Crne Gore
Početak : 15.10.2016.
Kraj : 15.10.2018.
Skraceni naziv : Hemipreventivni potencijal ljekovitih i aromatičnih biljaka
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Metalurško-tehnološki fakultet
Budzet za jedinicu : 1400
Ukupan budzet : 2800
Rukovodilac : Biljana Damjanović Vratnica
Opis : "Osnovni cilj istraživanja je pronalaženje novih potencijalnih antitumorskih agenasa, biljnog porijekla, koji bi ispoljavali selektivnu citotoksičnu aktivnost prema malignim ćelijama, kao i minimalnu toksičnost prema zdravim ćelijama. Činjenica da je područje Crne Gore bogato biljnim vrstama koje nisu dovoljno ili nisu uopšte ispitivane, predstavlja bazu ove saradnje. Uzorkovani su: kleka (Juniperus communis), crni bor (Pinus nigra), lovor (Laurus mobilis), žalfija (Salvia officinalis). Ispitivanje antimikrobnog potencijala, procjena citotoksičnog efekta, hemijska identifikacija i kvantifikacija supstanci u biljnim produktima. "