Pregled projekta


Finansijski program : Ostalo
Naziv [ENG] : 510-278-79
Naziv : Minist.n-NIP
Početak : 01.01.2015.
Kraj : 31.12.2015.
Skraceni naziv : Minist.n-NIP
Web site :
Tip projekta :
Tematska oblast :
Jedinica : Građevinski fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet : 34651.48
Rukovodilac : Knežević Miloš
Opis :