Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni naučnoistraživački projekti Ministarstvo nauke
Naziv [ENG] : "Seismic vulnerability assessment of existing facilities in urban coastal area in Southern Euro-Mediterranean zone"
Naziv : Procjena povredljivosti postojećih objekata u urbanom priobalnom području u južnoevropskoj mediteranskoj zoni
Početak : 01.01.2018.
Kraj : 31.12.2021.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Novi materijali, proizvodi i usluge;
Jedinica : Građevinski fakultet
Budzet za jedinicu : 6690
Ukupan budzet : 13380
Rukovodilac :
Opis : Cilj ovog projekta je procjena seizmičke povredljivosti postojećih objekata u urbanom priobalnom području Crne Gore kao i cijelom južnoevropskom mediteranskom priobalnom području. Uzimajuću u obzir visok stepen izgrađenosti primorske regije koja se nalazi u zoni visokog seizmičkog intenziteta, procjena rizika je važan ali i zahtjevan zadatak koji je neophodno sprovesti u narednom periodu. Fokus ovog istraživanja je na postojećim objektima za stanovanje i poslovnu djelatnost kao i na objektima infrastruture poput mostova.


The aim of this project is to assess the seismic vulnerability of existing facilities in the urban coastal area in the Southern Euro-Mediterranean zone. Since the entire Southern Euro-Mediterranean zone is a high seismic intensity zone and taking into account the high degree of build environment in the coastal regions, seismic risk assessment is important as well as a demanding task that needs to be carried out in the upcoming period. The focus of this research is on existing housing facilities and business facilities as well as infrastructure facilities such as bridges.