Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : Bilateral Austria - S. Mijović, M. Daković, Ž. Vukovic
Naziv : Bilaterala Austrija - S. Mijović, M. Daković, Ž. Vuković
Početak : 01.01.2015.
Kraj : 31.12.2015.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Prirodno-matematički fakultet
Budzet za jedinicu : 2000
Ukupan budzet : 2000
Rukovodilac :
Opis :