Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke CG
Naziv [ENG] : Nuclear spectrometry and its significance for environmental protection
Naziv : Nuklearna spektrometrija I njen znacaj za zastitu zivotne sredine
Početak : 01.04.2012.
Kraj : 31.03.2015.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Prirodno-matematički fakultet
Budzet za jedinicu : 50648.27
Ukupan budzet : 50648.27
Rukovodilac :
Opis :