Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke CG
Naziv [ENG] : Physics of nanostructures
Naziv : Fizika nanostruktura
Početak : 01.04.2012.
Kraj : 31.03.2015.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Prirodno-matematički fakultet
Budzet za jedinicu : 51536.6
Ukupan budzet : 51536.6
Rukovodilac :
Opis :