Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : Modern aspects of complex analysis
Naziv : Moderni aspekti kompleksne analize
Početak : 01.01.2016.
Kraj : 31.12.2017.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Prirodno-matematički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis :