Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : Information systems to support collaborative courier services in urban areas
Naziv : Informacioni sistemi za podrsku kolaborativnim kurirskim sluzbama u gradskim sredinama
Početak : 15.10.2016.
Kraj : 15.10.2018.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Prirodno-matematički fakultet
Budzet za jedinicu : 1400
Ukupan budzet : 1400
Rukovodilac :
Opis :